Potilaiden kertomuksia

Potilaat yleensä mielellään kuulevat samassa tilanteessa olevien kokemuksia hoidosta.

²