Kehitä potilaiden taitoja ja luottamusta uniapnealaitehoitoon myAirTM-sovelluksen avulla.

Hoidon aloittaminen on potilaille helpompaa, ymmärrys omasta hoidosta paranee ja potilaat motivoituvat sitoutumaan hoitoon jo ensimmäisten 90 hoitopäivän aikana1 opastavan myAir-sovelluksen ansiosta.

Miksi kannattaa suositella myAirin käyttöä potilaille

myair-sovellus-uniapneapotilaille-hoitonäyttö-kirjasto-avustaja

Ensimmäiset kolme kuukautta voivat olla potilaille haastavia. Hoitoon sitoutuminen hoidon ensimmäisten 90 päivän aikana onnistuu paremmin, kun myAir on käytössä. Sovelluksen ansiosta jopa 76 % käyttäjistä saavuttaa hoidon keskimääräisen reilun 4 tunnin keston yössä2.

myAir-sovellusta käyttävät ymmärtävät hoidon merkityksen, etsivät tietoa itsenäisesti ja motivoituvat sitoutumaan hoitoon alusta lähtien2. Kun seurantaan käytetään sekä AirView-ohjelmaa että myAir-sovellusta, pystyt tukemaan hoitoa paremmin, aikaa säästyy ja työskentely tehostuu3.

Yksilöllinen hoidon tuki aina saatavilla

myAirin ansiosta hyödylliset tiedot ovat aina ja kaikkialla potilaan käytettävissä. Sovelluksen ominaisuuksia:

  • Päivittäiset unipisteet kertovat potilaille, miten edeltävän yön hoito on sujunut ja auttavat heitä seuraamaan hoitonsa edistymistä.
  • Yksilölliset opastavat vinkit ja ohjevideot auttavat potilaita ratkaisemaan tavallisimpia ongelmia itsenäisesti.
  • Motivoivat viestit rohkaisevat potilaita pysymään pitkäaikaiseen hoitoon sitoutuneina.
myair-sovelluksen-näyttö-opastus-cpap-potilaille-resmed myair-sovelluksen-näyttö-opastus-cpap-potilaille-resmed

Helpompi hoidon aloitus

Air11TM-laitteen käyttäjillä on käytettävissään henkilökohtainen avustaja*, joka opastaa heitä hoidon käyttöönotossa ohjevideoiden avulla.

Lisäksi potilaat voivat Testikäyttö-toiminnon ansiosta totutella ylipainehoitoon vähitellen ennen ensimmäistä varsinaista hoitokertaa.

CPAP-potilas-käyttää-resmedin-myair-sovelluksen-henkilökohtaista-avustajaa

Saat tietoa potilaan hoitokokemuksesta ja mahdollisuuden parantaa sitä

Air11-laitteen käyttäjillä on käytettävissään myös Care Check-In** -toiminto, jonka kautta he voivat antaa omakohtaista palautetta hoidostaan. Potilaat saavat yksilöllistä opastusta tavallisimpien ongelmien ratkaisuun. AirView-ohjelman kautta välitettyjen vastausten perusteella tunnistat apua tarvitsevat potilaat ja voit tukea heitä3.

myair-sovelluksen-näyttö-care-check-in-cpap-potilaille-resmed

Toimivaa etäseurantaa sinulle ja potilaillesi

ResMedin AirViewTM on potilaiden hallintajärjestelmä, jonka kautta saat nopeasti käyttöösi hoitotiedot ja voit seurata potilaidesi edistymistä sekä tunnistaa ja ratkaista ongelmia nopeasti omalla työpisteelläsi.

Kun seurantaan käytetään sekä AirView-ohjelmaa että myAir-sovellusta, potilaiden hoitoon sitoutuminen onnistuu paremmin. Yhdistettyä seurantaa käytettäessä runsaat 87 % ylipainehoidon käyttäjistä saavuttaa hoitomyöntyvyyden hoidon 90 ensimmäisen päivän aikana, kun AirView-etäseurantaa yksinään käytettäessä osuus on 70 %4.

Rose, Andy ja Anthony kertovat myAir-sovelluksen käyttökokemuksistaan

Potilastarinat ovat totuudenmukaisia ja dokumentoituja kertomuksia kyseisten henkilöiden hoitovasteesta. Tulokset voivat vaihdella, eikä kyseisen henkilön hoitovaste takaa vastaavaa tai samankaltaista hoitokokemusta muilla henkilöillä.

 

myAir kertoo kaiken, mitä minun on tarpeen tietää hoidostani” – myAir auttaa Rosea pysymään ajan tasalla uniapneahoidostaan.

 

myAir antoi minulle elämäni takaisin ja toi meidät takaisin yhteen” – Ohjelma on helppokäyttöinen ja tuottaa tuloksia: Andy kertoo oman myAir-tarinansa.

 

myAir paransi elämänlaatuani” – Uupumus vaihtui energisyyteen: Paulin elämää mullistava kokemus ASV-hoidosta.

Dokumentaatio

myAir-esite hoitohenkilökunnalle

Katso PDF ➜

Katso myAir-tuesta ja käyttöohjeesta tärkeät varoituksiin ja varotoimiin liittyvät tiedot, jotka on otettava huomioon ennen tuotteen käyttöä ja käytön aikana.

Viitteet:

*Jotkin ResMedin myAir-ominaisuudet ovat käytettävissä vain myAir-sovelluksessa.

**Käytettävissä myAir-sovelluksessa, jos olet muodostanut Bluetooth-yhteyden sovelluksesta Air11-laitteeseen.

  1. Drager L et al. “Adherence with positive airway pressure therapy for obstructive sleep apnea in developing versus developed countries: a big data study” (sponsored by ResMed), JCSM, (Nov. 18, 2020), doi: 10.5664/jcsm.9008. n= 4,181,490. Verkkosivu: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33206044/.
  2. Price Waterhouse Coopers. Empowering the sleep apnoea patient. A ResMed – sponsored study of how myAir users behave better. 2016.
  3. ResMedin Air11-asiakaskysely 95 hoitoalan ammattilaiselle, toteutettu 24. elokuuta – 10. syyskuuta 2021. Q18: 75,79 % vastaajista kertoi käyttävänsä muihin hoitolaitteisiin verrattuna vähemmän aikaa potilaiden kanssa ongelmien selvittämiseen, koska heillä oli Care Check-In -tiedot käytettävissään AirView:ssa, N=95 vastaajaa. Q19: Vastaajat, jotka kertoivat käyttäneensä vähemmän aikaa ongelmien selvittämiseen potilaiden kanssa, kertoivat säästäneensä keskimäärin 3–5 minuuttia puhelua kohti, kun he käyttivät AirView:n kautta käytettävissä olevia Care Check-In -tietoja, N=72 vastaajaa. Q16: 56,84 % vastaajista kertoi tunnistaneensa apua tarvitsevat potilaat nopeammin, koska heillä oli Care Check-In -tiedot käytettävissään AirView-ohjelmassa, N=81 vastaajaa. Tiedostomuodossa olevat tiedot, ID A5079159.
  4. Malhotra A et al. Patient engagement using new technology to improve adherence to positive airway pressure therapy: A retrospective analysis. Chest. 2018;153:843–850. doi: 10.1016/j.chest.2017.11.005.