Tutkimus keuhkoahtaumataudin noninvasiivisen ventilaation käytöstä kotihoidossa

COPD-treatment-mechanical-ventilation-NIV-mobile

Tutustu uusimman kliinisen tutkimuksen tärkeimpiin tuloksiin sekä niiden vaikutuksiin hoitopäätöksiin ja potilaiden valintaan.

Millaisia näyttöön perustuvia etuja on noninvasiivisen ventilaatiohoidon käytöstä keuhkoahtaumataudin kotihoidossa?

HOT-HMV-tutkimus

hot-hmv-study-graph

HOT-HMV-tutkimus1 on osoittanut, että uudelleen sairaalahoitoon joutumisen tai kuoleman riski laskee 51 % hyperkapnisilla keuhkoahtaumapotilailla, jotka saavat kotona noninvasiivista ventilaatiohoitoa ja happihoitoa.

HOT-HMV-tutkimuksen tärkeimmät tulokset

mortality-death-hospital-icon

Uuden sairaalahoitojakson tai kuoleman riski pienentyi 51 %

one-out-of-6-patients

Kuutta hoidettua potilasta kohti vältettiin yksi uudelleen sairaalahoitoon joutuminen tai kuolema 12 kuukauden aikana.

hospital-readmission-icon

Uuden sairaalahoitojakson riski ensimmäisten 28 päivän aikana pienentyi 74 %

lung-exacerbation-icon

Pahenemisvaiheiden osuus pienentyi 34 %

Icon-HMV 5

Korkean paineen ventilaatiohoito alensi tehokkaasti CO2-tasoja ja hoito oli hyvin siedetty*

HOT-HMV-hoidon kustannustehokkuus

HOT-HMV-tutkimuksen1 jälkeen tehtiin terveystaloustieteellinen analyysi, jossa arvioitiin HOT-HMV-hoidon tehokkuutta pelkkään HOT-hoitoon verrattuna hengenvaarallisen pahenemisvaiheen jälkeistä pysyvää hyperkapnista keuhkoahtaumatautia sairastavilla potilailla Yhdistyneessä kuningaskunnassa.2

Analyysi osoittaa, että HOT-HMV-hoidon 40 000 euron maksuhalukkuuteen perustuva kustannustehokkuuden todennäköisyys on 62 %.

Köhnlein-tutkimus

mortality-reduction-icon

Kuolleisuusriski pieneni 76 % yhden vuoden NIV-hoidon aikana3

Tämä satunnaistettu kontrolloitu tutkimus osoitti merkittävää elossaoloajan paranemista vakaata hyperkapnista keuhkoahtaumatautia sairastavilla, jotka saivat tehokasta NIV-hoitoa.

quality-of-life-icon

Parantunut elämänlaatu3

Tutkimus osoitti lisäksi, että noninvasiivista ventilaatiohoitoa saaneet ilmoittivat elämänlaatunsa parantuneen merkittävästi St George’s Respiratory Questionnaire -pisteytyksellä mitattuna. 

Kuka ja milloin: potilaiden valinta kotona toteutettavaan noninvasiiviseen ventilaatiohoitoon

Kun kyseessä on äkillisestä hengitysvajauksesta toipuva potilas, jonka tilaan liittyy keuhkoahtaumataudin paheneminen, potilaan tila tulee arvioida 2–4 viikon kuluttua respiratorisen asidoosin häviämisen jälkeen ja pysyvää hyperkapniaa sairastaville on annettava noninvasiivista ventilaatiohoitoa kotona.1

Myös vakaata keuhkoahtaumatautia sairastavat, joilla on krooninen hyperkapninen hengitysvajaus, voivat hyötyä kotona annettavasta noninvasiivisesta ventilaatiohoidosta.3

Erot kotona käytetyn noninvasiivisen ventilaatiohoidon aloituksessa saattavat selittää tutkimustulosten välisiä eroja.1,4

Potilaiden valinta kotona annettavaan noninvasiiviseen ventilaatiohoitoon. Kaavio perustuu kliinisten tutkimusten tuloksiin.1,3

patient-selection-noninvasive-ventilation-COPD

GOLD-suositukset

GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) -suosituksissa todetaan, että kotona käytettävä noninvasiivinen ventilaatiohoito voi parantaa eloonjäämistä ilman sairaalaan joutumista valikoiduilla, hiljattain sairaalahoitoa saaneilla potilailla ja erityisesti potilailla, joilla esiintyy voimakasta päiväaikaista hyperkapniaa (PaCO2 ≥ 52 mmHg’, näytön aste = B).5

home-niv-gold-guidelines

ERS-suositukset

Moniammatillinen ERS Task Force -komitea julkaisi näyttöön perustuvat suosituksensa, joissa tuetaan ehdollisesti pitkäkestoisen noninvasiivisen ventilaation käyttöä kotona terveydellisten tulosten parantamiseksi käyttämällä kiinteitä paineasetuksia ja tavoittelemalla hiilidioksiditasojen alentamista keuhkoahtaumapotilailla, joilla on pysyvä hyperkapninen hengitysvajaus.6

home-niv-ers-guidelines

Miten hoitaa keuhkoahtaumapotilaita kotona käytettävällä noninvasiivisella ventilaatiolla: parhaat käytännöt

Valtimoveren kohonneiden hiilidioksiditasojen alentamisen tulisi olla yksi kotona käytettävän noninvasiivisen ventilaatiohoidon tärkeimmistä tavoitteista.7

Kliiniset tutkimukset osoittavat, että kohonneiden hiilidioksiditasojen alentamiseen tähtäävät korkeat sisäänhengityspaineet parantavat kotona käytettävän noninvasiivisen ventilaatiohoidon tuloksellisuutta.1,3

Korkean paineen NIV-hoidolla ei näytä olevan negatiivista vaikutusta hoitoon sitoutumiseen, unen laatuun tai elämänlaatuun.8

Potilaiden seuranta

Potilaiden seurantaa helpottaa tietoverkkoa hyödyntävä lääketieteen teknologia, jolla saadaan ventilaatiotiedot, tieto potilas-ventilaattoriasynkroniasta, transkutaaniset kaasumittaukset ja muut tarvittavat parametrit. Potilaan huolellinen seuranta on tärkeää, kun potilas aloittaa korkean paineen NIV-hoidon.

[Verkkoseminaari] Vakaan keuhkoahtaumataudin NIV-hoito kotona

ResMed-COPD-patient-ventilation-noninvasive-home-mobile

Professori Windisch kertoo esimerkkejä yli 20 vuoden kokemuksistaan ja tarkastelee hoidon kehittymistä aina varhaisista tutkimuksista negatiivisella matalien paineiden ventilaatiolla nykypäivän näyttöön perustuvaan käsitykseen NIV-hoidosta, jonka tavoitteena on pienentää mahdollisimman tehokkaasti CO2-tasoa huolellisesti valituilla potilailla vakaata hyperkapnista keuhkoahtaumatautia sairastavien potilaiden elossaoloajan ja elämänlaadun parantamiseksi.

* Kuten tulokset elämänlaadusta ja hoitomyöntyvyydestä kuukauden 3 ja 6 kohdalla osoittavat.

  1. Murphy P et al. Effect of Home Noninvasive Ventilation With Oxygen Therapy vs Oxygen Therapy Alone on Hospital Readmission or Death After an Acute COPD Exacerbation. A Randomized Clinical Trial, JAMA. Published online May 21, 2017. doi:10.1001/jama.2017.4451.
  2. Murphy PB et al. Cost-Effectiveness of Home Oxygen Therapy-Home Mechanical Ventilation (HOT-HMV) for the Treatment of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) with Chronic Hypercapnic Respiratory Failure Following an Acute Exacerbation of COPD in the United Kingdom (UK). American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 2018;197:A2517.
  3. Köhnlein T, et al., Non-invasive positive pressure ventilation for the treatment of severe stable chronic obstructive pulmonary disease: a prospective, multicentre, randomised, controlled clinical trial. Lancet Respir Med 2014;2:698-705.
  1. Struik FM, et al. Nocturnal non-invasive ventilation in COPD patients with prolonged hypercapnia after ventilatory support for acute respiratory failure: a randomised, controlled, parallel-group study. Thorax 2014;69:826-34.
  2. Vogelmeier DF, et al. Global strategy for diagnosis, management, and prevention of COPD. Am J Respir Crit Care Med 2017;195:557-82.
  3. Ergan B, Oczkowski S, Rochwerg B, et al. European Respiratory Society Guideline on Long-term Home Non-Invasive Ventilation for Management of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Eur Respir J 2019; in press (https://doi.org/10.1183/13993003.01003-2019).
  4. Nocturnal non-invasive positive pressure ventilation for COPD. Windisch W et al. Expert Rev Respir Med. 2015 Jun; 9(3):295-308.
  5. Dreher M, et al. Noninvasive ventilation in COPD: impact of inspiratory pressure levels on sleep quality. Chest 2011;140:939-45.