Tietoa kotona annettavasta korkeavirtaushoidosta

korkeavirtaushoito-hft-keuhkoahtaumatauti-kotihoito

Korkeavirtaushoito voi lievittää tehokkaasti keuhkoahtaumataudin oireita, kuten yskää ja limaneritystä, joiden hoito tavanomaisin keinoin voi olla vaikeaa. Lue lisää tämän hengityshoidon tärkeimmistä ominaisuuksista ja toimintamekanismeista sekä käyttämisestä keuhkoahtaumataudin muiden hoitojen ohella tai niiden vaihtoehtona.

Käsittelemme tässä vain nenän kautta annettavan korkeavirtaushoidon kotihoitoa.

Kotona annettava korkeavirtaushoito ja keuhkoahtaumataudin GOLD-hoitopolku

Kotona annettavasta noninvasiivisesta ventilaatiosta on hyötyä hypokseemisille keuhkoahtaumapotilaille, joilla on toistuvia vaikeusasteen GOLD C ja D pahenemisvaiheita*.1,6,7 Oireet voivat lievittyä myös GOLD B ‑vaikeusasteen keuhkoahtaumapotilailla.6 HFT-hoitoa voi antaa lisähapen kanssa tai ilman.

gold-keuhkoahtaumatauti-hft-kotihappihoito-niv

Kotona annettavan korkeavirtaushoidon tärkeimmät ominaisuudet

Korkeavirtaushoidossa (HFT) käytetään korkeavirtausnenäkanyyleja (NHFC),  joiden kautta 31–37 °C:n lämpötilaan lämmitetty ja kostutettu ilman ja tarvittaessa hapen seos annetaan. Kotona annettavan HFT:n virtausnopeudet ovat 10–60 l/min. Jos käytetään lisähappea, sen virtausnopeus määräytyy potilaan tarpeiden mukaan ja on enintään 15 l/min.

laite-yöpöydällä-lumis-hft

Korkean virtauksen vaikutusmekanismi

eritteiden-hallinnan-kuvake

Parempi hengitysteiden eritteiden hallinta

Koska HFT parantaa ventilaatiota, potilaan hengitystoiminta tehostuu ja liman poistaminen helpottuu. Myös lämpimän kostutetun ilman hengittäminen tekee limasta juoksevampaa ja helpompaa poistaa. Yhdessä nämä vaikutukset lisäävät potilaan mukavuutta estämällä liman kertymistä ja vähentämällä hengitysteiden ahtautumista ja yskää.1

yskä-hengenahdistus-kuvake

Hengenahdistus vähenee

HFT lisää sisäänhengityksen ilmavirtausta nenän kautta, mikä pienentää nenän virtausvastusta. Mitä suurempi ilmavirtaus on, sitä enemmän ilmaa virtaa hengitysteihin, mikä helpottaa hengenahdistusta ja pienentää hengitystyötä.2-4 Potilaiden energiataso voi parantua, kun keuhkot ja elimistö saavat enemmän happea.

keuhkojen-kuollut-tila-kuvake

Keuhkojen kuollut tila pienenee

Lisääntynyt ilmavirtaus parantaa ylempien hengitysteiden huuhtoutumista, mikä edistää hiilidioksidin poistamista ja pienentää keuhkojen kuollutta tilaa.5

miellyttävä-hoito-potilaalle-kuvake

Hoidon miellyttävyys paranee

HFT-nenäkanyylit ja hoidon antomekanismi tukevat potilasmukavuutta. Avoimen järjestelmän ansiosta jatkuva paine tai maskin istuvuus eivät aiheuta ongelmaa. Potilas voi puhua ja syödä hoidon aikana. HFT vaikuttaa välittömästi ja suoraan limaneritykseen1 ja hengitystyöhön5 ja helpottaa potilaan oloa nopeasti.

o2-lisä-kuvake

Valinnainen lisähapen anto

HFT-laite voi kotona antaa jatkuvasti lisähappea happirikastimen kautta happisäiliöstä tai sairaalassa seinäliitännästä. Happi sekoitetaan ilmavirtaukseen, jolloin potilas saa jatkuvasti happea samalla kun hän hyötyy HFT-hoidon perustana olevasta korkealla virtauksella annetusta kostutetusta, lämpimästä ilmavirrasta.

Perinteinen kotihappihoito, kotona annettava korkeavirtaushoito ja kotona annettava noninvasiivinen ventilaatiohoito (NIV): yhtäläisyydet ja erot

Näitä kolmea hoitoa voidaan antaa erikseen tai yhdistelmähoitoina keuhkoahtaumapotilaiden kotihoidossa.

 • Kotihappihoito, HFT ja kotona annettava NIV-hoito parantavat happeutumista, helpottavat hengitystyötä ja vähentävät sydämen kuormitusta.
 • HFT ja kotona annettava NIV-hoito parantavat lisäksi kertahengitystilavuutta, laskevat hengitystiheyttä ja parantavat uloshengityksen loppuvaiheen positiivista painetta (PEEP).
 • HFT voi parantaa värekarvapuhdistumaa ja kuolleen tilan ventilaatiota, mikä parantaa hoidon mukavuutta ja siedettävyyttä.
 • Kotona annettavan NIV-hoidon hyötynä keuhkoahtaumapotilaille on parantunut alveolaarinen ventilaatio ja hengityslihasten rasituksen pieneneminen.

Sairaalassa (HFOT) ja kotona annettavan korkeavirtaushoidon (HFT) ero

Sairaaloissa annetaan usein korkeavirtaushoitoa akuuttipotilaille mekaanisen ventilaation vaihtoehtona.

HFOT-hoidossa annettavan hapen pitoisuus on suuri, minkä vuoksi ilman on oltava hyvin kostutettua, jotta hoito ei tunnu epämukavan kuivalta.

Kotona annettavan HFT-hoidon tarkoituksena on auttaa kroonisesti sairaita potilaita hengittämään helpommin antamalla heille lämmitettyä, kostutettua ilmaa.

Happi ei ole HFT-hoidon tärkein osa, mutta lisähappea voidaan antaa, jos potilaalle on määrätty pitkäaikainen kotihappihoito.

Kuka, milloin, mitä: HFT käytännössä

potilas-kuvake-suurennuslasi

Kuka voi hyötyä kotona annettavasta korkeavirtaushoidosta?

Kotona annettava korkeavirtaushoito voi olla aiheellista keuhkoahtaumapotilaille, joilla esiintyy kroonista yskää ja limaneritystä.1,6

päivä-yö-kuvake

Milloin korkeavirtaushoitoa voidaan käyttää?

Korkeavirtaushoitoa voidaan käyttää kotona joko päivällä tai yöllä. Potilas voi puhua, syödä ja nukkua hoidon aikana. Koska kostuttimessa on vettä, laitetta on siirrettävä varovasti. Hoitolaitteen voi sijoittaa vakaalle pinnalle, ja päivittäisiä toimia, kuten lukemista ja television katselua, voi jatkaa normaalisti. HFT-hoitoa voi käyttää myös rasituksesta toipumiseen, esimerkiksi portaiden nousun jälkeen, tai päivään valmistautumiseen. Katso miten hoitoalan ammattilaiset käyttävät HFT-hoitoa keuhkohtaumapotilaiden kotihoidossa.

valitut-ominaisuudet-kuvake

Mistä osista HFT-hoitolaite kostuu?

HFT-laitteen osia ovat ilmanottoaukko, happiportti (sekoittimella tai ilman), virtausgeneraattori, kostutin ja lämmitin. Lämmitettävä sisäänhengitysletku pitää ilman lämpimänä ja kosteana ja ehkäisee kondensoitumista. Nenän kautta annettavaan korkeavirtaushoitoon käytetään nenäkanyyleja, jotka eivät tuki sieraimia täysin. Kotikäyttöön tarkoitetut laitteet ovat helppokäyttöisiä ja niissä voi olla etäseurantamahdollisuus.

 

Kotona annettavan korkeavirtaushoidon usein kysytyt kysymykset

Kyllä. Korkeavirtaushoitojärjestelmät on tarkoitettu kotikäyttöön. Puhallin on integroitu laitteeseen ja laitetta on helppo käyttää ja käyttöä opetella kotona.

Kostutuksella on suuri merkitys korkeavirtaushoidossa, sillä se parantaa hoidon miellyttävyyttä ja siedettävyyttä. Ilman kostutusta happihoito olisi kylmää ja kuivaa.

Korkeavirtaushoitoa voidaan käyttää kotona päivällä ja/tai yöllä. Käyttöaika vaihtelee potilaan tarpeiden ja sairaustilan mukaan.

ResMedin sisäisen tutkimuksen mukaan internal ResMed survey 77 % hoitoalan ammattilaisista määräsi hypokseemisille keuhkoahtaumapotilaille vähintään 8 tuntia HFT-hoitoa päivässä. 10

Kotona annettava korkeavirtaushoito voi olla aiheellista hypokseemisille keuhkoahtaumapotilaille, joilla esiintyy kroonista yskää ja limaneritystä. Lue lisää HFT-hoidon tutkimuksesta tämän kohdeväestön osalta täältä.

Ei, korkeavirtaushoitoa voidaan pitää potilaiden tarpeisiin perustuvana täydentävänä hoitona. Täällä selitetään HFT- ja ylipainehoidon eroja.

Korkeavirtaushoitoa voidaan käyttää lisähapen kanssa tai ilman, potilaan tarpeiden mukaan. Hapen virtausnopeus voi olla enintään 15 l/min.

HFT ei sovellu hyperkapnisille potilaille, sillä se ei ventiloi potilasta eikä anna painetukea. Siitä voi kuitenkin olla hyötyä hyperkapnisille potilaille, joille voi antaa korkeavirtaushoitoa NIV-hoidon välissä, jolloin se parantaa hoidon mukavuutta.9

Korkeavirtaushoito ei anna ventilaatiohoitoa tai painetukea potilaille, joilla on hengitysvaikeuksia tai hengitysvajaus. Täällä selitetään HFT- ja ylipainehoidon eroja. Lue lisää mekaanisesta ventilaatiosta täältä ja CPAP-hoidosta täältä.

Korkeavirtaushoidossa virtausnopeuden säätöväli on 10–60 l/min ja lämpötilan 31–37 °C. Lisäksi voidaan säätää kosteustasoa hoidon mukavuuden ja kondensoitumisen hallitsemiseksi.

Tutkimustiedot viittaavat siihen, että vaikutuksia havaitaan, kun hoidon kesto on vähintään 1–2 tuntia6,7. Toisessa tutkimuksessa sopivaksi osoittautui noin 6 tunnin käyttö, enimmäkseen yöllä.6

Kyllä. Korkeavirtaushoitoa voi antaa sekä potilaan nukkuessa että hereillä ollessa. 77 % hoitoalan ammattilaisista määräsi hypokseemisille keuhkoahtaumapotilaille HFT-hoitoa sekä yön että päivän ajaksi ResMed internal survey.10

Kyllä. Ilmavirtauksella ja kostutuksella on myönteinen vaikutus sisäänhengityksen huippuilmavirtaukseen ja hapen saanti on tehokkaampaa, mikä on tärkeää rasituksessa.3​ HFT vähentää myös rasituksessa ilmenevää hengenahdistusta.2-4 Kostuttimen sisältämän veden vuoksi laitetta on liikuteltava varoen liikuntaharjoituksen aikana.8

Ei, HFT-laitetta ei voi käyttää siirtämisen aikana, esimerkiksi lentokoneella, autolla tai pyörätuolilla liikuttaessa. Siirron aikana vaarana on, että potilas vetää vettä henkeensä tai läikkyvä vesi vahingoittaa laitetta.

Äänitaso vaihtelee laitteen ja asetusten mukaan. Kotona käytettävät HFT-laitteet on suunniteltu käytettäviksi unen, keskustelun ja päivittäisten toimien aikana. ResMedin Lumis HFT -laitteen äänenvoimakkuus käytön aikana on 38 dBA +/- 2 dBA ClimateLineAir-letkua käytettäessä ja 39 dBA +/- 2 dBA ClimateLineAir-letkua ja lisähapen 5 l/min -asetusta käytettäessä (mitattu standardin ISO 80601-2-74:2017 mukaisesti, HFT-toimintamuoto).

Tämä sisältö on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Lue potilaalle ja henkilökunnalle tarkoitetuista ohjeista tärkeät varoituksiin ja varotoimiin liittyvät tiedot, jotka on otettava huomioon ennen tuotteiden käyttöä ja käytön aikana.

* Vuoden 2023 GOLD COPD -suosituksissa GOLD-ryhmiä on kolme – A, B ja E. Ryhmään E (aiemmin ryhmät C ja D) kuuluvat potilaat, joilla on ollut useita pahenemisvaiheita (määritelmän mukaan vähintään 2 edeltävien 12 kuukauden aikana tai 1 sairaalahoitoa vaatinut pahenemisvaihe).

 1. Hasani A, et al. Domiciliary humidification improves lung mucociliary clearance in patients with bronchiectasis. Chron Respir Dis 2008;5:81-86.
 2. Cirio S, Piran M, Vitacca M, Piaggi G, Ceriana P, Prazzoli M, et al. Effects of heated and humidified high flow gases during high-intensity constant-load exercise on severe COPD patients with ventilatory limitation. Respiratory Medicine 2016;118:128–32.
 3. Neunhäuserer D, Steidle-Kloc E, Weiss G, Kaiser B, Niederseer D, Hartl S, et al. Supplemental Oxygen During High-Intensity Exercise Training in Nonhypoxemic Chronic Obstructive Pulmonary Disease. The American Journal of Medicine 2016;129(11):1185–93.
 1. Chatila W, Nugent T, Vance G, Gaughan J, Criner GJ. The Effects of High-Flow vs Low-Flow Oxygen on Exercise in Advanced Obstructive Airways Disease. Chest 2004;126(4):1108–15.
 2. Fraser JF, et al. Nasal high flow oxygen therapy in patients with COPD reduces respiratory rate and tissue carbon dioxide while increasing tidal and end-expiratory lung volumes: a randomised crossover trial. Thorax 2016;71:759-761.
 3. Storgaard LH, et al. Long-term effects of oxygen-enriched high-flow nasal cannula treatment in COPD patients with chronic hypoxemic respiratory failure. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2018;13:1195-1205.
 4. Rea H, et al. The clinical utility of long-term humidification therapy in chronic airway disease. Respir Med 2010;104:525-533.
 5. Nagata K, Kikuchi T, Horie T, Shiraki A, Kitajima T, Kadowaki T, et al. Domiciliary High-Flow Nasal Cannula Oxygen Therapy for Stable Hypercapnic COPD Patients: A Multicenter, Randomized Crossover Trial. Annals of the American Thoracic Society. 2017.
 6. Spoletini G, Mega C, Pisani L, Alotaibi M, Khoja A, Price LL, Blasi F, Nava S, Hill NS. High-flow nasal therapy vs standard oxygen during breaks off noninvasive ventilation for acute respiratory failure: A pilot randomized controlled trial. J Crit Care. 2018 Dec;48:418-425. doi: 10.1016/j.jcrc.2018.10.004. Epub 2018 Oct 5. PMID: 30321833.
 7. ResMed customer survey of healthcare professionals, conducted between 18/03/2021 – 31/06-2021 – Data on file; ID C306968