Sentraalisen uniapnean hoitovaihtoehdot

CSA-potilaiden hoito voi olla haastavaa, sillä he ovat usein vähäoireisempia tai oireet poikkeavat obstruktiivista uniapneaa sairastavien oireista. AirCurve 10 CS PaceWave -laitteella annettava adaptiivinen servoventilaatio soveltuu useimpien vaativimpienkin ASV-potilaiden hoitoon.*

Miten yleinen sentraalinen uniapnea on?

icon-prevalence-1

Obstruktiivista uniapneaa sairastavista 3,5 prosentilla on sentraalinen uniapnea1

icon-prevalence-2

Opioideja krooniseen kivun hoitoon käyttävistä jopa 45 prosentilla on sentraalinen uniapnea tai kompleksi uniapnea2

icon-prevalence-3

Iskeemisen ja hemorragisen aivohalvauksen saaneista ja TIA-potilaista 5–12 prosentilla esiintyy pääasiassa primaareja sentraalisia apneoita3

Sentraalisen uniapnean hoitovaihtoehdot

Ensisijaisena hoitona on usein hengitysteiden jatkuva ylipaine (CPAP) tai hengitysteiden automaattinen ylipaine (APAP), mutta kokemus osoittaa, että CPAP- tai APAP-hoidolla ei saada täysin apneoita hallintaan tai oireita lievitettyä.

Tästä syystä osa CPAP-/APAP-hoitoa saavista jää oireisiksi, mikä puolestaan heikentää hoitomyöntyvyyttä ja lisää todennäköisyyttä, että he tarvitsevat myöhemmin hoitoresursseja kuormittavia toimenpiteitä. Adaptiivinen servoventilaatio* on tehokas hoitomuoto monille näistä potilaista sekä ensisijaisena hoitona että muun hengitysteiden ylipainehoidon (PAP) epäonnistuneen kokeilun jälkeen.

Adaptiivinen servoventilaatio: tehokkaaksi todettu CSA:n hoito

Adaptiivinen servoventilaatio on PAP-hoitomuoto, jossa annetaan automaattisesti säätyvää painetukea sekä uloshengitysvaiheen ylipainetta. ASV soveltuu sekä obstruktiivisten että sentraalisten hengitystapahtumien hoitoon. Se ylläpitää riittävää ventilaatiota potilaan vaihteleviin tarpeisiin mukautuen.

ASV - tehokas CSA-hoito - ResMed

Muihin PAP-hoitomuotoihin verrattuna ASV:llä on merkittäviä etuja sentraalisten unenaikaisten hengityshäiriöiden hoidossa*, mikä on osoitettu useissa eri potilastyypeillä toteutetuissa kliinisissä tutkimuksissa.

Viitteet:

*ASV-hoito on vasta-aiheinen potilaille, joilla on krooninen oireinen sydämen vajaatoiminta (NYHA 2–4) ja vasemman kammion pienentynyt ejektiofraktio (LVEF ≤ 45 %) sekä keskivaikea tai vaikea hallitseva sentraalinen uniapnea.

  1. Javaheri S., Smith J., Chung E., The Prevalence and Natural History of Complex Sleep Apnea, Journal of Clinical Sleep Medicine, Vol.5, No. 3, 2009.
  2. Mogri M et al. Hypoxemia in patients on chronic opiate therapy with and without sleep apnea. Sleep Breath, 2009;13:49-57.
  3. Karin G. Johnson and Douglas C. Johnson. Frequency of Sleep Apnea in Stroke and TIA Patients: A Meta-analysis. J Clin Sleep Med, 2010;6(2):131-137.