Uniapnea ja digitaalinen terveydenhuolto

Teknologian voima. Kokemuksen arvo. ResMed oli yksi ensimmäisistä yrityksistä, joka integroi etäyhteyden CPAP-laitteisiinsa. Olemme tällä hetkellä potilaiden päivittäisen etäseurannan johtavia toimijoita1 yli 16 miljoonan pilvipalveluun yhdistetyn laitteen verkostomme ansiosta.* Ja yhdistettyjen laitteiden määrä kasvaa joka päivä.

Kokonaisvaltainen hoitoratkaisu

Innovatiiviset CPAP-laitteet ovat osa ResMedin digitaalista ekosysteemiä, jonka tarkoituksena on auttaa hoitohenkilökuntaa priorisoimaan toimenpiteitä ja parantamaan potilaiden hoitoa.2

kuvake-airsense11
Air11-laitteet

Ylipainehoitoon tarkoitetut laitteet, joissa on integroitu kostutin, langaton yhteys, edistyksellinen hengitystapahtumien tunnistus, langattomat päivitykset ja parannetut potilastuen ominaisuudet.

Lue lisää
terveydenhuolto-ammattilaiset-airsolutions-kuvake-kostutus
Kostutus

ResMedin uniapnealaitteissa on hoidon miellyttävyyttä parantava säädettävä hengitysilman kostutus.

Lue lisää
terveydenhuolto-ammattilaiset-airsolutions-ikoni-maski
ResMed-maskit

Potilaat voivat valita kolmesta maskiryhmästä elämäntyyliinsä, tarpeisiinsa ja mieltymyksiinsä sopivan maskin.

Lue lisää
terveydenhuolto-ammattilaiset-airsolutions-kuvake
Potilaan osallistaminen

ResMedin myAir-sovelluksella potilaat voivat seurata hoitonsa sujumista sekä saada yksilöllistä opastusta ja vinkkejä asetusten muuttamiseen ja ongelmien ratkaisemiseen.

Lue lisää
terveydenhuolto-ammattilaiset-airsolutions-kuvake-seurata
Potilastietojen hallinta

AirView on turvallinen**, pilvipalvelupohjainen potilaiden hallinta- ja seurantajärjestelmä, johon sisältyy potilaiden etätukimahdollisuus.

Lue lisää
kuvake-airsense11
Air11-laitteet

Ylipainehoitoon tarkoitetut laitteet, joissa on integroitu kostutin, langaton yhteys, edistyksellinen hengitystapahtumien tunnistus, langattomat päivitykset ja parannetut potilastuen ominaisuudet.

Lue lisää
terveydenhuolto-ammattilaiset-airsolutions-kuvake-kostutus
Kostutus

ResMedin uniapnealaitteissa on hoidon miellyttävyyttä parantava säädettävä hengitysilman kostutus.

Lue lisää
terveydenhuolto-ammattilaiset-airsolutions-ikoni-maski
ResMed-maskit

Potilaat voivat valita kolmesta maskiryhmästä elämäntyyliinsä, tarpeisiinsa ja mieltymyksiinsä sopivan maskin.

Lue lisää
terveydenhuolto-ammattilaiset-airsolutions-kuvake
Potilaan osallistaminen

ResMedin myAir-sovelluksella potilaat voivat seurata hoitonsa sujumista sekä saada yksilöllistä opastusta ja vinkkejä asetusten muuttamiseen ja ongelmien ratkaisemiseen.

Lue lisää
terveydenhuolto-ammattilaiset-airsolutions-kuvake-seurata
Potilastietojen hallinta

AirView on turvallinen**, pilvipalvelupohjainen potilaiden hallinta- ja seurantajärjestelmä, johon sisältyy potilaiden etätukimahdollisuus.

Lue lisää

Toimivaa etäseurantaa sinulle ja potilaillesi

terveydenhuollon-ammattilaiset-käyttämässä-airview-action-groups-resmed

Etäkoordinointi on modernia hoitoa, johon kuuluvat intuitiiviset laitteet ja älykkäät tukiohjelmistot. Niiden ansiosta hoitoalan ammattilaiset saavat tarkkaa tietoa potilaiden ylipainehoidosta sekä apua hoidon tehostamiseen ja kehittämiseen.2

Voiko digitaalinen terveydenhuolto tehostaa uniapneapotilaiden seurannan hallintaa?

Kun etäseurantaa käytetään kliinisten potilaiden enemmistön (70 %) seurantaan, hoitavat yksiköt saavat 25 % lisää kapasiteettia uusien potilaiden hoitamiseen3

AirView’n Action Groups -ominaisuuden ansiosta potilaat voidaan suodattaa ryhmiin määrättyjen kriteerien perusteella, ja Care Check-In -toiminto auttaa tunnistamaan potilaat, jotka tarvitsevat apua hoitoon liittyvissä ongelmissa. Näiden ominaisuuksien ansiosta voit keskittää huomiosi sinne, missä sitä eniten tarvitaan.

Kun laiteongelmat voidaan ratkaista etänä, turhaan palautettujen laitteiden käsittelyajassa ja postituskuluissa saadaan säästöjä4. Etäratkaisu on vaivattomampaa potilaalle ja pienentää hoidon keskeytymisen riskiä.4

Hoitavat yksiköt käyttävät paljon aikaa CPAP-hoidon toimintaperiaatteiden selittämiseen ja maskin käytön ja säätämisen sekä laitteen parametrien esittelemiseen potilaalle. Potilaan saatavilla nopeasti olevat sovelluksen opastustyökalut voivat vähentää opastuksen tarvetta.

Etäseurantaratkaisuilla voidaan luoda potilaiden laitteista automaattisesti kerättyihin hoitotietoihin perustuvat käyttöraportit, jotka helpottavat potilaiden seurantaa.

Etäseurannan ansiosta lääkärit voivat seurata potilaidensa tilaa jatkuvasti. Lisääntyneen matalan tason taustaseurannan ansiosta henkilökohtaisen seurannan tarve vähenee. Tutkimus osoitti, että etäseurannassa olevat CPAP-hoitoa saavat potilaat kävivät lääkärissä 2,3 kertaa vuodessa, ja tapaamiseen saapumatta jäämisiä ei ollut lainkaan, kun perinteisiä hoitokäytäntöjä noudattavilla puolestaan käyntikertoja oli 4,5.5

Yhteentoimivuuden edut

hoitoalan-ammattilainen-käyttää-airview-ohjelmaa-uniapnean-hoidon-hallinta-resmed

Hoitavat yksiköt saattavat törmätä käyttämiensä IT-järjestelmien ja ratkaisujen puutteellisesta yhteentoimivuudesta johtuviin ongelmiin. Se voi vaikeuttaa tietojen synkronointia ja aiheuttaa ylimääräistä työtä ja tietojen epäyhtenäisyyttä. Integroidut järjestelmämme ovat ratkaisu tähän haasteeseen. Digitaalisen terveydenhuollon ratkaisumme ja palvelumme on kehitetty yhdessä toimiviksi, joustaviksi, työnkuluiltaan tehokkaiksi ja kustannustehokkaampaa terveydenhuoltoa varten

ResMedillä on suuri merkitys yhdistyneessä maailmassa

terveydenhuolto-ammattilaiset-digitaalinen-terveys-tilasto-ympyrä-87

CPAP-hoitomyöntyvyys potilailla, joiden seurannassa käytettiin AirView-ohjelmaa ja myAir-omaseurantaa hoidon ensimmäisten 90 päivän aikana6

terveydenhuolto-ammattilaiset-digitaalinen-terveys-tilasto-ympyrä-50

Ajansäästö seurantakäynneissä merkitsee lisäaikaa tärkeämpiin tehtäviin7

terveydenhuolto-ammattilaiset-digitaalinen-terveys-tilasto-ympyrä-71

Lääkäreistä oli sitä mieltä, että AirSense 11 -laitteet antoivat potilaille etäaloituksessa parempaa tukea kuin muut hoitolaitteet8

Vapauta tiedon voima

Hoitohenkilökunta pyrkii parantamaan potilaiden tämänhetkistä elämää, ja kliininen tutkimus puolestaan auttaa luomaan parempaa huomista. ResMedin Air Solutions -laiteperhe, sovellukset, potilaiden seurantaohjelmistot ja diagnosointityökalut keräävät turvallisesti tietoa, jonka avulla tutkimusta voidaan hyödyntää tuotekehityksen ja tuotannon parantamisessa. Näin ResMed voi kehittää uusia ominaisuuksia ja innovaatioita, jotka auttavat jatkossa antamaan parempaa hoitoa uniapneapotilaille.

kuva-Unlocking-the-power-of-data

Eettistä, tietoon perustuvaa hoitoa

ResMedin tuoteinnovaatiot syntyvät tietoon perustuvista oivalluksista. Kun valitset ResMedin, saat kumppaniksesi yrityksen, jonka prioriteettina on kehittää elämää muuttavia ratkaisuja eettisin keinoin. Arkaluonteisten tietojen keräämisessä ja säilyttämisessä pyrimme kestävyyteen ja läpinäkyvyyteen. Prosessiemme tukena ovat riippumattomien tahojen auditoimat sertifioinnit ja lakien edellyttämien asetusten noudattaminen (MDR ja GDPR).

Lue käyttöohjeesta asiaankuuluvat tiedot varoituksista ja varotoimista, jotka on otettava huomioon ennen tuotteen käyttöä ja käytön aikana. Tämä sisältö on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille.

Viitteet:

* 13. huhtikuuta 2022 lähtien.

** AirView on turvallinen ja yleisen tietosuoja-asetuksen (EU)°2016/679 sekä yksityisyyden suojaa koskevien kansallisten lakien mukainen. Potilastiedot suojataan tietojensalaustekniikoilla. AirView’lle myönnettiin HDS- ja ISO 27001-kaksoissertifiointi, joka on osoitus ResMedin sitoumuksesta tietojen turvalliseen käsittelyyn ja isännöintiin. Se on myös riippumattomien auditoijien myöntämä vahvistus sille, että tiimimme ja järjestelmämme toimivat parhaalla mahdollisella tasolla.

  1. Berg Insight AB. mHealth and Home Monitoring – 8th Edition. Gothenburg, Sweden. M2M Research Series; 2017.
  2. ResMed Air11 External Clinical Study of 95 clinicians, conducted in August-September 2021 – data on file; ID A5079159.
  3. Price Waterhouse Coopers. Effects of telemonitoring on treatment of sleep disordered breathing, 2015, Obj ID B88851.
  4. Price Waterhouse Coopers. Telemonitoring Solutions for a Homecare Provider in Obstructive Sleep Apnea (OSA), 2015, Obj ID C250425.
  5. “An evaluation of the benefits of a telemedicine service for CPAP follow up” Fillingham R C, Clinical Measurement Department, Royal Derby Hospital, 2014.
  6. Malhotra A, et al. Patient engagement using new technology to improve adherence to positive airway pressure therapy: A retrospective analysis. Chest 2018; 153(4):843-850.
  7. Price Waterhouse Coopers. Empowering the sleep apnoea patient. A ResMed sponsored study of how myAir users behave better. 2016.
  8. ResMed Air11 External Clinical Study of 95 clinicians, conducted in August-September 2021 – data on file; ID A5079159.