Tutkimus korkeavirtaushoidon käytöstä COPD:n kotihoidossa

Katso uusimpien kliinisten tutkimusten tärkeimpiä tuloksia kotona annettavan korkeavirtaushoidon vaikutusmekanismeista ja keuhkoahtaumapotilaiden hoitotuloksista.

Mitkä ovat kotona annettavan korkeavirtaushoidon kliiniset hyödyt?

Tällä sivulla HFT tarkoittaa vain nenän kautta annettavaa korkeavirtaushoitoa.

Kotona annettavan korkeavirtaushoidon kliinisiä hyötyjä ovat:

maski_coafing_kuvake

Parempi hengitysteiden eritteiden hallinta1

saa_oikeutus_kuvake

Potilasmukavuus (potilaan sisään hengittämän kaasun lämmittäminen ja kostutus)

tule_väsyneeksi_kuvake

Vähemmän hengenahdistusta intensiivisessä rasituksessa2-4

tunne-ilma_kuvake

Parempi hengitys, vähemmän hengitystyötä.5

Merkittävää hyötyä keuhkoahtaumapotilaille, joilla on hypokseeminen hengitysvajaus:6,7

tunne-ilma-validoitu_kuvake

Vähemmän keuhkoahtaumataudin akuutteja pahenemisvaiheita

sairaala_kuvake

Harvemmin sairaalahoitojaksoja ja vähemmän oireita – pidempi aika ensimmäiseen pahenemisvaiheeseen

Parannettu_kuvake

Parantunut elämänlaatu

HFT on vaivaton ja helppokäyttöinen hoito, josta on sekä kliinistä hyötyä että etua potilaalle keuhkoahtaumataudin kotihoidossa. Korkeavirtaushoitoa käytetään nykyisin aikuisten akuuttihoidossa sairaalaympäristössä, mutta se on nyt nousemassa pitkäkestoiseksi kotihoidon vaihtoehdoksi keuhkoahtaumapotilaille. 6,7

Vaikutusmekanismi ja kliiniset hyödyt

Korkeavirtaushoidon vaikutus perustuu useisiin mekanismeihin, joita ovat esimerkiksi värekarvapuhdistuma ja hengitysteiden eritteiden hallinta. Parantunut hengitysmekaniikka vähentää hengitystyötä ja lisää potilasmukavuutta.1,5,11,12,13

vaikutusmekanismi - korkeavirtaushoito - kliiniset hyödyt

Tulokset ja edut potilaalle

Kotona annettava täydentävä korkeavirtaushoito voi vähentää akuutteja pahenemisvaiheita ja sairaalahoitojaksoja keuhkoahtaumapotilailla6,7, helpottaa oireita, kuten liman retentiota1, yskää1 ja hengenahdistusta intensiivisessä rasituksessa, 2-4 sekä parantaa potilaan elämänlaatua tavanomaiseen hoitoon verrattuna. 6,7

Ennustettu sairaalahoitojaksojen määrä potilasta kohti vuodessa korkeavirtaushoitoa käytettäessä6*

Ennustettu sairaalahoitojaksojen määrä potilasta kohti vuodessa korkeavirtaushoitoa käytettäessä

Potilasmukavuus ja elämänlaatu

korkeavirtaushoito-keuhkoahtaumapotilas-kotona-lumis-hft

Pitkäkestoista korkeavirtaushoitoa kotona saavien keuhkoahtaumapotilaiden elämänlaatupisteet ovat pysyneet ennallaan tai parantuneet tavanomaista hoitoa (kuten pelkkää pitkäkestoista happihoitoa) saaneisiin verrattuna.6,7 Korkeavirtaushoito näyttää myös olevan paremmin siedetty7 ja tukee potilasmukavuutta värekarvapuhdistuman ja hengitysteiden eritteiden hallinnan paranemisen myötä1 sekä vähentää hengenahdistusta intensiivisessä rasituksessa. 2-4

Lumis™ HFT

ResMedin korkeavirtaushoitolaite parantaa keuhkoahtaumapotilaiden kotihoidon miellyttävyyttä ja on helppokäyttöinen ja vaivaton vaihtoehto.

Non contractual picture of the nasal cannula – Käytä vain ResMedin suosittelemia nenäkanyyleja.

  1. Hasani A, et al. Domiciliary humidification improves lung mucociliary clearance in patients with bronchiectasis. Chron Respir Dis 2008;5:81-86.
  2. Fraser JF, et al. Nasal high flow oxygen therapy in patients with COPD reduces respiratory rate and tissue carbon dioxide while increasing tidal and end-expiratory lung volumes: a randomised crossover trial. Thorax 2016;71:759-761.
  3. Storgaard LH, et al. Long-term effects of oxygen-enriched high-flow nasal cannula treatment in COPD patients with chronic hypoxemic respiratory failure. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2018;13:1195-1205.
  1. Rea H, et al. The clinical utility of long-term humidification therapy in chronic airway disease. Respir Med 2010;104:525-533.
  2. Nagata K, Kikuchi T, Horie T, Shiraki A, Kitajima T, Kadowaki T, et al. Domiciliary High-Flow Nasal Cannula Oxygen Therapy for Stable Hypercapnic COPD Patients: A Multicenter, Randomized Crossover Trial. Annals of the American Thoracic Society. 2017.
  3. Elshof J, Duiverman ML. Clinical Evidence of Nasal High-Flow Therapy in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients. Respiration 2020;99:140-153.
  4. Nishimura M. High-Flow Nasal Cannula Oxygen Therapy in Adults: Physiological Benefits, Indication, Clinical Benefits, and Adverse Effects. Respir Care 2016;61:529-541.
  5. Vogelsinger H, et al. Efficacy and safety of nasal high-flow oxygen in COPD patients. BMC Pulm Med 2017;17:143.
  6. Biselli P, Fricke K, Grote L, Braun AT, Kirkness J, Smith P, et al. Reductions in dead space ventilation with Nasal High Flow depend on physiologic dead space volume – Metabolic hood measurements during sleep in patients with COPD and controls. European Respiratory Journal. 2018.
  7. McKinstry S, Pilcher J, Bardsley G, Berry J, Van de Hei S, Braithwaite I, et al. Nasal high flow therapy and PtCO2 in stable COPD: A randomized controlled cross-over trial. Respirology. 2017.