Lapsipotilaiden hengitysvajaus

Ei-invasiivista ventilaatiohoitoa (NIV) on käytetty aikuisten unihäiriöiden, hengitysvaikeuksien ja hengitysvajausten hoitoon viimeisten 30 vuoden aikana, ja sen käyttö lapsipotilailla on kasvanut viimeisten 10 vuoden aikana.

Lapset, joilla on uniapnea- tai hengitysvajausriski

Lapsilla on vaarana sairastua unenaikaisiin hengityshäiriöihin, hengitysvaikeuksiin tai hengitysvajaukseen, jos heillä on:

  • Ylempien hengitysteiden ahtauma (jonka aiheuttaa kitarisan ja nielurisojen liikakasvu, korkeakaarinen kitalaki, laryngomalacia ja micrognatia)1
  • Alempien hengitysteiden ahtauma tai restriktio (jonka aiheuttaa bronkiektasia tai skolioosi) 1
  • Huono lihasjäntevyys (jota esiintyy säännöllisesti synnynnäisissä sairauksissa, kuten lihasatrofiassa ja -dystrofiassa)1
  • Huonosti toimiva aivosilta ja ydinjatkos (aivot) ja/tai keskushermosto (jonka aiheuttaa synnynnäinen sentraalinen hypoventilaatiosyndrooma tai selkäydinvamma) 1

Jos pienille lapsille tulee hengityselininfektio, heillä on myös vaarana saada akuutteja hengitysvaikeuksia tai hengitysvajausta, jolloin he voivat tarvita hengitystukea.

Lasten unenaikaisten hengityshäiriöitä, hengitysvaikeuksia ja hengitysvajausta voidaan hoitaa useilla tavoilla aina leikkaushoidosta noninvasiiviseen ja invasiiviseen ventilaatioon.

Viite:

  1. Cheifetz IM. Invasive and noninvasive paediatric mechanical ventilation.Respir Care. 2003 Apr;48(4):442-58.