Neuromuskulaariset sairaudet

Lue lisää neuromuskulaaristen sairauksien oireista ja hoitomuodoista.

 

Mitä neuromuskulaariset sairaudet ovat?

Neuromuskulaariset sairaudet ovat joukko sairauksia, jotka vaikuttavat lihaksia sääteleviin hermoihin tai heikentävät itse lihaksia. Jos hermot eivät pysty viestimään lihasten kanssa, lihakset eivät toimi oikein.

Hengitysvajauksen oireita potilailla, joilla on neuromuskulaarinen sairaus:

 • nielemis- ja hengitysvaikeudet
 • uupumus, heikkous ja uneliaisuus
 • aamupäänsärky
 • keskittymisvaikeudet
 • mielialojen vaihtelu
 • suuret hiilidioksidiarvot (CO2).

Osa neuromuskulaarista sairautta sairastavista:

 • voi kärsiä nielemisvaikeuksista
 • voi kärsiä hengitysvaikeuksista
 • voi tarvita ventilaatiota
 • voi tarvita pyörätuolia.

Miksi neuromuskulaarisen sairauden hoito on tärkeää?

Koska neuromuskulaarinen sairaus vaikuttaa lihasten toimintaan, potilas ei välttämättä jaksa hengittää ilman apua. Jos ei pysty hengittämään kunnolla päivällä, ei luonnollisesti jaksa tehdä monia tavanomaisia askareita. Jos ei pysty hengittämään kunnolla yöllä, elimistö ei pysty ylläpitämään keskeisiä elintoimintoja ja latautumaan seuraavaa päivää varten.

Ventilaatiohoito on tärkeää aloittaa, jos lääkäri on arvioinut sen soveltuvaksi hoitomuodoksi. Neuromuskulaarisen sairauden aiheuttamien hengitys- ja uniongelmien hoitaminen voi parantaa elämänlaatua merkittävästi. Ventilaatiohoito parantaa hengityksen laatua ja olo tuntuu terveemmältä.

neuromuscular-disease-patient-wheelchair

Neuromuskulaaristen sairauksien hoitomuodot

Tutkimukset ovat osoittaneet, että noninvasiivinen ventilaatio (NIV) voi parantaa hengitysvajauksen oireita potilailla, joilla on neuromuskulaarinen sairaus. Lisäksi NIV voi:

 • helpottaa nielemistä
 • helpottaa hengittämistä
 • vähentää uupumusta ja uneliaisuutta
 • vähentää aamupäänsärkyä
 • parantaa keskittymiskykyä
 • parantaa mielialaa